Yhteystiedot

KD Vakka-Suomen po
c/o Koukonen
Aisatie 5
23600 KALANTI
0400-994696
veikko.koukonen@uusikaupunki.fi

Tervetuloa Vakka-Suomen Kristillisdemokraattien kotisivulle!

Vakka-Suomen Kristillisdemokraatit toimivat pääasiassa Uudessakaupungissa ja Laitilassa sekä lähikunnissa; Kustavissa, Pyhärannassa, Taivassalossa ja Vehmaalla.
Kunnallinen toimintamme on viime vuosina keskittynyt Uuteenkaupunkiin sekä 01.01.2020 alkaen myös Laitilaan.

 

 MIELESTÄMME:
 
 • Lapsella on oikeus TURVALLISEEN perheeseen.
  -    lapsiperheitä tulee tukea sekä taloudellisesti että sosiaalisesti.
  lapsityötä tekeviä yhteisöjä pitää tukea taloudellisesti.
   
 • Nuorilla on oikeus ammattikoulutukseen ja harrastuksiin.
  nuorisotyötä tekevien yhteisöjen tulee saada taloudellista tukea.
  - koulujen opetusohjelmiin pitää lisätä parisuhde-,
  perhe-, kodinhoidon- ja talouden opetusta.
 • Aikuisella  on oikeus tuntea itsensä tarpeelliseksi yhteiskunnassa.
  -     työllisyys on turvattava.
   
 • Ikääntyvällä ihmisellä on oikeus ihmisarvoiseen elämään ja tarvittaessa luotettavaan hoitoon.
  -    kotihoito tulee turvata mahdollisimman kattavasti
  -   omaishoitajien asemaa on parannettava.
  - vanhustyötä tekeviä yhteisöjä on tuettava taloudellisesti.
   
 • Parhaan arvopohjan hyvän elämän saavuttamiseksi antaa Jumalan sana - Raamattu.
  -    käskyjä noudattaen kaikilla on hyvä elää.

  Me Vakka-Suomen Kristillisdemokraatit haluamme yhteistyössä muiden     yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa toimia kokonaisvaltaisesti ihmisen hyväksi.