Yhteystiedot

KD Vakka-Suomen po
c/o Koukonen
Aisatie 5
23600 KALANTI
0400-994696
veikko.koukonen@uusikaupunki.fi

Tervetuloa Vakka-Suomen Kristillisdemokraattien kotisivulle!

Vakka-Suomen Kristillisdemokraatit toimivat pääasiassa Uudessakaupungissa ja Laitilassa sekä lähikunnissa; Kustavissa, Pyhärannassa, Taivassalossa ja Vehmaalla.
Kunnallinen toimintamme on viime vuosina keskittynyt Uuteenkaupunkiin sekä 01.01.2020 alkaen myös Laitilaan.

Viime kunnallisvaaleissa saimme (ilman vaaliliittoja) Uudessakaupungissa yhden valtuustopaikan, mutta kuitenkin saimme edustajamme useisiin lautakuntiin.  Osallistuminen lautakuntatyöskentelyyn onkin erittäin tärkeää, koska juuri lautakunnissa valmistellaan valtuustossakin päätettävät asiat.
Valtuustossa olemme toimineet hyvässä yhteistyössä muitten puolueitten kanssa. Samaa rakentavaa yhteistyötä haluamme myös jatkaa.

 

 MIELESTÄMME:
 
 • Lapsella on oikeus TURVALLISEEN perheeseen.
  -    lapsiperheitä tulee tukea sekä taloudellisesti että sosiaalisesti.
  lapsityötä tekeviä yhteisöjä pitää tukea taloudellisesti.
   
 • Nuorilla on oikeus ammattikoulutukseen ja harrastuksiin.
  nuorisotyötä tekevien yhteisöjen tulee saada taloudellista tukea.
  - koulujen opetusohjelmiin pitää lisätä parisuhde-,
  perhe-, kodinhoidon- ja talouden opetusta.
 • Aikuisella  on oikeus tuntea itsensä tarpeelliseksi yhteiskunnassa.
  -     työllisyys on turvattava.
   
 • Ikääntyvällä ihmisellä on oikeus ihmisarvoiseen elämään ja tarvittaessa luotettavaan hoitoon.
  -    kotihoito tulee turvata mahdollisimman kattavasti
  -   omaishoitajien asemaa on parannettava.
  - vanhustyötä tekeviä yhteisöjä on tuettava taloudellisesti.
   
 • Parhaan arvopohjan hyvän elämän saavuttamiseksi antaa Jumalan sana - Raamattu.
  -    käskyjä noudattaen kaikilla on hyvä elää.

  Me Vakka-Suomen Kristillisdemokraatit haluamme yhteistyössä muiden     yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa toimia kokonaisvaltaisesti ihmisen hyväksi.