Yhteystiedot

KD Vakka-Suomen po
c/o Koukonen
Aisatie 5
23600 KALANTI
0400-994696
veikko.koukonen@uusikaupunki.fi

Ehdolla valtuustoon

Sunnuntai 12.3.2017 klo 17:44 - Vesa Kiertokari

kiertokari_vesa_nuorisopastori.jpg

Vesa Kiertokari

Pastori, TMUusikaupunki
vesa.kiertokari@uusikaupunki.fi 0503635430

Esittely

Henkilötaustaa
Olen pastori Uudenkaupungin Kalannista. Syntynyt olen Salossa, opiskellut alusta loppuun Turussa. Teologian maisteriksi valmistuin 1987 Åbo Akademista. 20 vuotta nuorisopappina ja jo kahden aikuisen lapsen isänä minulla on ollut etuoikeus elää innolla ja menestyksellä keskellä nuorten maailmaa. Nyt opiskelen elämää virallisesti työttömänä työnhakijana ja mm. U:gin kirkkovaltuuston pj:na.
Erityistavoitteeni ja erityisosaamiseni alueet ovat kristilliset arvot ja niiden esillä pitäminen ja opettaminen ihmisten yhteiseksi hyväksi. Kristittynä tunnustan Jeesuksen Vapahtajakseni ja Raamatun Jumalan Sanaksi. Myös muu nuoria ja ihmissuhde-, ongelmienselvittämis-, atk/it-, sekä ryhmätyötaitoja kysyvät tilanteet ja tehtävät ovat ydinosaamistani.
Tavoitteitani lähempää ja kauempaa
• nuorille elämänlaatua ja –mahdollisuuksia  • täysi tuki kristilliselle avioliitolle ja perhe-elämän vaikeuksiin • vanhuksille ja sairaille tasokas hoito ja elinolosuhteet  • tasokkaat peruspalvelut lähelle ja kaikille  • nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys pois heti  . pääomatuloverotus progressiiviseksi  . opintotuki indeksisidonnaiseksi  . autoilijoihin kohdistuvien verojen nosto seis  . ensiasuntojen hankkiminen ja omakotiasuminen pienemmillä veroilla  . 1000 € asti verotonta tuloa/tukea jokaiselle kuukaudessa  . lapsilisät eivät vähennä toimeentulotukea
Olen mielelläni sinun tai teidän edustajanne Uudenkaupungin päätöksenteossa. Lupaan ahkeraa vastuunkantamista, asioihin mahdollisimman perusteellista tutustumista ja tinkimätöntä oman ja KD:n arvopohjan mukaista yhteisten asioiden hoitamista. Enemmistökään ei voi kumota päteviä perusteluja! Olen valmis vastaamaan kysymyksiin ja keskustelemaan.

Kommentoi kirjoitusta.

Ehdolla valtuustoon

Sunnuntai 12.3.2017 - Lassi Salmela

salmela-lassi_thumb.jpg

Lassi Salmela

rak.alan yrittäjäUusikaupunki
0400899521

Esittely

Olen pienen paikallisosastomme perustajajäsen.
Demokraattisesti yhteisistä asioista päättäminen vaatii kaikkien mielipiteen kuulemista. Onko siis kristillisen arvopohjan omaavan osallistuttava tai vetäydyttävä päätöksenteosta.
Arvostamme sitä, että jokaisella ihmisellä on omat kokemuksensa elämästä ja siltä pohjalta kyky tehdä työtä ja päätöksiä yhteiseksi hyväksi.
Levottomuuden ja turvattomuuden yhä lisääntyessä on tärkeää säilyttää kaiken päätöksenteon pohjana kristillinen ihmiskäsitys ja arvomaailma.
Suorasanaisesti Raamattu kehoittaa rukoilemaan ja työskentelemään sen kaupungin parhaaksi jossa elämme.

Kommentoi kirjoitusta.

Kristillisten paikka poliittisella kartalla?

Perjantai 30.1.2009 klo 0:14 - Aila Juselius

Mikä on kristillisten paikka poliittisella kartalla? 

Poliittiset puolueet kunnissa ovat neuvotelleet uuden valtuustokauden luottamushenkilöpaikoista.  Yleinen käytäntö on ollut jakaa puolueet kahteen ryhmään, oikeistoon ja vasemmistoon. Valtakunnallinen käytäntö sijoittaa kristillisdemokraatit oikeistoon. Uudessakaupungissa ovat kristilliset tehneet yhteistyötä myös SDP:n kanssa.

Tilanteesta kiinnostuneet ja huolestuneet ansaitsevat vastauksia otsikon lopussa olevaan kysymysmerkkiin.

Noin kolmen vuosikymmenen mukanaolo näissä tehtävissä ei ole antanut tarvetta eikä aihetta lukita puoluetta ja omaa paikkaa tiukasti puoluekenttään. Se olisi vienyt mahdollisuuden vapaasti ottaa kantaa käsiteltäviin ja päätettäviin asioihin. Hyvää ehdotusta ei ehkä saisi kannattaa. Vaikeata myös olisi äänestää arvovalintojaan vastaan. Kristillisten äänestyskäyttäytyminen muodostuu kunkin asian valmistelun, käsittelyn ja päätösehdotuksen sisällöstä. Huomioon otetaan tehtävän päätöksen vaikutukset varsinkin apua tarvitsevien ihmisten elämään.

Puolueeseen sitoutuminen antaa toimintaan aatteet ja arvot. Jumalan ohjeet turvaavat ihmisarvoista elämää. Kun päätös antaa mahdollisuuden toteuttaa käytännössä ymmärtämystä ja lähimmäisenrakkautta apua tarvitsevia kohtaan, olemme sitä kannattamassa. Päätökseemme vaikuttaa siis itse asia, ei esittäjätaho eikä se, missä puoluekentän osassa muut sanovat meidän olevan.

Luottamustehtävistä luopumisen jälkeen olen huomannut uusienkin valtuutettujen toteuttavan tätä linjaa. Otan yhden esimerkin valtuuston viime vuoden lopun kokouksesta. Käsittelyssä oli sosiaali- ja terveyslautakunnan yksimielinen ehdotus virkapaketista, jolla haluttiin korjata vajauksia alan henkilökuntamäärissä.

Vaalitilaisuuksissa ja mainonnassa kaikki olivat huolissaan peruspalvelujen, lasten- ja vanhustenhoidon laadusta ja tulevaisuudesta. Taustalla ovat läänistäkin tulleet huomautukset työntekijämäärien vajauksista. Valtuutetut ovat varmasti tietoisia henkilökunnan puutteesta varsinkin lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvoinnin turvaamisessa. Unohtaa ei sovi nykyisen henkilöstön työpaineiden aiheuttamia haittoja. Ne tulevat esiin hoidettavilta ja omaisilta. Ne näkyvät työnantajan tileissä ja hoitotulosten arvioissa.

Oikeistossa vastustettiin tarvittavan määrärahan varaamista. KD:n valtuutetut valitsivat vapaasti äänestyskäyttäytymisen, joka oli heidän arvomaailmansa mukainen ja tukivat tehtyä ehdotusta. Määräraha hyväksyttiin.

Kukaan ei kiellä rahan merkitystä. Siihen ei saa kuitenkaan niin rakastua, että se nostetaan rengistä isännäksi, joka yksin määrää kaiken. Jos rahasta tulee jumala, ihmisarvo katoaa liian monen elämästä.

Raamatun sana on se ankkuri, joka osoittaa meille tarkoitetun oman paikan. Inhimillisen heikkouden ja vajavuuden vuoksi omin avuin ei yksin jakseta. Toivon kaikille voimia ja terveyttä. Valtuustotyötä jatkaville viisautta ja yhteistyötaitoja. Ilontäyteistä vapautta valtuutetun roolin jättäville.

Kaikki voimme ”harrastaa sen kaupungin parasta, johon minä olen teidät siirtänyt ja rukoilla sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne”.

Tässä on kristillisten paikka!

 Aila Juselius

(Nyt jo edesmennyt Aila Juselius oli pitkäaikainen osastomme puheenjohtaja)

Kommentoi kirjoitusta.